Download Gita for Parayana prepared by Dr N V Koteswara Rao

Download Gita Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma

For indepth study, please refer-

Geeta Makarandam
by HH Sri Sri Sri Vidya Prakasananda Swami
Sri Sukhabrahmasramam
Sri Sukhabrahmasramam Post
Sri Kalahasti 517640
08578 - 22239 , 08578 - 22543


Sri Mad Bhagavad Gita
Tattva Vivechani
By HH Sri Jayadayal Goyandaka
Gita Press
Gorakhpur - 273005
0551 - 2334721