Aparajitha Stotram
Bhaja Govindam in English
Hayagriva Stotram
Mahasauram
Nakshaktresti
Sai Natha Kavacham
Sai Kasta Nivarana Stotram

Songs on Lord Sri Venkataswara
Songs by Sri P Gopi Krishna
Devotional Songs-1
Devotional Songs-2
Punyahavachanam
Sai Ganamrutram by Sri Kotamaraju Srinivasa Rao
Human Relations
Magha Masam Speciality
Garbha Rakshambika Stotram
Theory of Karma
Sri MS Ramarao's Sundara Kanda
Sree Matrenamaha

Songs by Sri Ch Rama Kanth

Sai Ramaya
Basara Saraswathi
Bhagavata Patalu
Devotional songs
Srivenkata Ramaniyamu Devotional Songs-1
Srivenkata Ramaniyamu Devotional Songs-2
Srivenkata Ramaniyamu Devotional Songs-3
Srivenkata Ramaniyamu Devotional Songs-4
Songs on Bhagavan Satya Sai

Songs by Sri Ramayya Putrevu

Poetry
Punya Kshetralu
Seetha Kalyanam
Ugadi
Malliyalu
Krishna Stuti1
Krishna Stuti2

Excellent downloads
Gita Govindam (Screen Saver)
Ramayanam (Screen Saver)
Venteswara (Screen Saver)
Many Mansions
TTD Photos by Sri Ramesh Babu
Krishna Yejurvedam

Articles of Dr N V K Rao
Krishnaashtami
Veda Vyasa
Sri Krishna
Sadana Satakam
Upakarma
Yagnopaveetha Dharana Mantra

Article of Dr T S Ramakrishna
Samkshipta Gita

English Translations of Dr VVB Rama Rao
Siva Mahimna Stotram
Sri Dakshnaamoorti Stotra : Purport and Purpose