M N Rao - The doyen of Telugu Publishing

M Rajya Sri - Anuvada Saraswathi

Dr. M V R Sarma - The Altruist Doctor

Dr. M A P Rao - The Siddha Purusha

Dr.Mantena Satyanarayana- Prakruthi Vara Putrudu

Bandhakavi Ramajogeswara Rao - Vaksuddhi Vachaspathi

Puranapanda Radhakrishna Murty- The Rama Raksha Stotra Pracharak

M P Sarma - The Telugu Ad-King

Prof. G V Subrahmanyam-The Man Of Letters

Ch S Rao- Bhakti Sahitya Bhaskarudu

M V Subba Rao - Andhra Vyasa Rachana Nipuna